Solutions

What does deltabox offer?
When it comes to webdesign the amount of work will vary a lot from project to project. Derfor er det vanskeligt at fastsætte en generel pris. De følgende eksempler kan derfor bruges til at give en ide om omkostningsniveauet. Bemærk at disse priser omfatter webdesign og publicering samt indledende behovsanalyse. Omkostninger til køb og drift af domænenavn, webserver eller webhotel er skitseret i afsnittet nederst.

De følgende eksempler giver en idé om prisniveauet. I alle pakkerne er inkluderet registrering på 4-5 relevante søgemaskiner samt mindre justeringer indtil en måned efter levering. Se desuden afsnittet om tillægsarbejde.

Deltabox almindelige timepris er kr. 750 excl. moms.